sunnuntai 21. heinäkuuta 2019

Neljäkymmentä vuotta Gudina Tumsan kuolemasta


GUDINA TUMSA – 40 VUOTTA MEKANE YESUS KIRKON PÄÄSIHTEERIN SURMASTA


Kuluvan heinäkuun 28. päivänä tulee kuluneeksi 40 vuotta Mekane Yesus-kirkon pääsihteerin Gudina Tumsan kuolemasta. Gudina Tumsa tuli tunnetuksi Mekane Yesus kirkon pääsihteerinä (1966-1979), joka joutui johtamaan kirkkoa vallanku­mouksen pyörteissä.Hänestä tuli yksi tunnetuimmista aikamme marttyyreista.

Gudina Tumsa syntyi vuonna 1929 Bodjissa läntisessä Wollega -maakunnassa Etiopiassa. Hän opiskeli teolo­giaa kirkon teologisessa oppilaitoksessa Nedjon seminaarissa ja vihittiin papiksi vuonna 1958. Ensimmäinen palvelupaikka oli Ne­kemtessä. Myö­hem­min 1960-luvulla Gudina Tumsa jat­koi opinto­jaan Yhdysvalloissa.

Gudina Tumsa oli kookas ja päätään muita pidempi. Hän oli voimakkaasti kan­taaottava kirkon johtaja, joka puolusti 1970 -luvun alussa Mekane Yesus kirkon näkyä palvella ja julistaa evanke­liumia. Tuohon aikaan afrikkalainen kirkonjohtaja John Gatu esi­tti ajatuksen, että lähetys­työntekijöiden aika olisi ohitse. 

Näihin aikoihin Mekane Yesus -kir­kko välitti kansainväliseen julkisuuteen kuuluisan yleiskir­jeen "Evankeliumin julistuksen ja inhimillisen kehityksen väli­sestä suhtees­ta". Kirje halusi alle­viivata evankeliumin julista­mista ja sen merkitystä. Kirjeen lopulla lain­ataan Gudina Tumsan sanoja To­kiossa 1971 LML:n ko­kouksessa: "T­ah­domme julis­taa Kristusta, koska us­komme sen ole­van tehtävämme. Tahdom­me julistaa Kristusta, koska kan­sallam­me on suuri halu kuulla häntä."

Varsinaiseen tulikokeeseen Gudina Tumsa joutui, kun vallankumous jyrkkeni marxistis-leninistiseen suuntaan. Samalla pyrittiin saamaan myös Mekane Yesus -kirkko vallanpitäjien ohjaukseen.

Gudina Tumsa korosti vakaumuksensa mukaan, että marxilainen materialismi ja kristillinen usko olivat yhteensovittamattomat. Hän sanoi tämän yhtä hyvin suu­rissa jouk­kokokouksissa kuin kirkon Nedjossa pidetyssä ylei­sko­kouksessa 1976. Nedjossa hänen veljensä Baro Tumsa luon­nosteli kir­kolle yhteistyö­tä marxilaisen ideologian kanssa. Qes Gudina totesi hänen puheensa jälkeen, että materialismi on alhaalta ja kirkko Jumalan Hengestä ylhäältä.

Gudina Tumsa sai maksaa rohkeasta tunnustuksestaan monien muiden tavoin kovan hinnan. Rohkeat puheenvuorot ennakoivat vaikeuksia, joita olikin tulossa. Hän piti kutsumuksenaan pysyä kaikesta huolimatta kansansa keskellä vaikeana aikana. Gudina Tumsa pidätettiin ja vangittiin lokakuussa 1978, mutta va­pautettiin jonkin ajan kuluttua. Heinäkuussa 1979 aseis­tetut siviilipukuiset mie­het pysäyttivät hänet ja hänen vaimon­sa, kun he pa­lasi­vat Ourael kirkossa pidetystä iltatilai­suudes­ta. Gudina Tumsa ja hä­nen vai­monsa Tsehay To­lassa ohjattiin eri autoi­hin. Gudina Tumsasta ei tämän jäl­keen kuultu pitkään aikaan. 

Myöhemmin sel­visi, että hänet sur­mat­tiin melko pian pidät­tämisen jäl­keen. Mekane Yesus -kirkolle pääsih­teerin murha oli suuri menetys.

1 kommentti: