torstai 13. kesäkuuta 2019

Evankeliumi juutalaiselle kansalle

Lausannen liikkeen juutalaisevankelioimisen neuvottelukunta (LCJE) kokoontuu 11.-16.  elokuuta kansainväliseen kokoukseensa Torontossa, Kanadassa. Tämä juutalaisevankelioimiseen keskittyvä verkosto on toiminut vuodesta 1980.


Evankeliumin vieminen juutalaisille perustuu Uuden testamentin opetukseen ja apostolien esimerkkiin. Maailmanlähetys oliihan alussa juutalaislähetystä. Kristillinen kirkko syntyi, koska oli juutalaisia, jotka uskoivat Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika.Juutalaisia on maailmassa 14,5 miljoonaa. Tämä on vain 0,01% maailman väkiluvusta. Juutalaisista noin 6,5 miljoonaa asuu Israelissa ja vähän enemmän noin 7,9 miljoonaa diasporassa eli hajaannuksessa. Jeesukseen uskovia juutalaisia on vain noin 1,04% juutalaisista.Lausannen liikkeen juutalaisevankelioimisen neuvottelukunta kutsuu rukoukseen tämän tärkeän tehtävän puolesta,

tiistai 4. kesäkuuta 2019

Euroopan Unionin maat uskontokartallaToukokuun loppupuolen saksalainen Idea Spektrum -lehti julkaisi tilastokartan Euroopan Unionin alueella olevista uskonnoista. Kartassa kuvattiin jokainen maa numeroilla uskontojen mukaan.  Seuraavat tiedot perustuvat pelkästään tähän karttaan.


Seuraavassa muutamia havaintoja:

1. EU:n väkiluku on 512,4 miljoonaa asukasta. Katolisia on 44,5%, protestantteja 11,8 %, ortodokseja 7,5%, muslimeja 7,5% ja tunnustuskuntiin kuulumattomia (uskontojen ulkopuolella) 29,1%. Tämän lisäksi on yli 2% anglikaaneja ja muita kristittyjä.

2. Tilaston valossa EU:n kristillisin maa on Malta, jossa katolisia on 94%.  Puolassa katolisia on 87%. Kolmantena voisi mainita Kreikan, jossa ortodokseja on noin 90% väestöstä. 

3. Vähiten kristittyjä on Virossa , jossa "tunnustuskuntiin kuulumattomia", mikä tässä merkitsee uskontokuntien ulkopuoella eläviä, on hivenen yli 73%. Protestantteja Virossa on13%, ortodokseja saman verran.  Viroon verrattava maa EU:ssa on Tsekki, jossa uskontokuntien ulkopuolella on noin73% väestöstä.Tsekissä katolisia on vajaa neljännes kansasta.

4. Muslimeja on suhteessa eniten Bulgariassa 11,1%, yli kahdeksan prosentin pääsevät Ranska ja Ruotsi. Vähiten muslimeja on  Slovakiassa ja Unkarissa  0,1% . Suommessa on tämän tiedon mukaan muslimeja 2,7%, mikä tarkoittaisi karkeasti noin 150 000 asukkaan  väestönosaa.

Lähde Die 28 EU-Staaten religiös betrahtet. Idea Spektrum  22/29. Mai 2019.