keskiviikko 11. syyskuuta 2019

Suomen lähetysneuvosto täytti 100 vuottaSuomen lähetysneuvosto on järjestänyt eri teemoista iltapäiväseminaareja.

Suomen lähetysneuvosto on Suomessa lähetysverkostojen kokenein toimija. Lähetysneuvosto (SLN) perustettiin vuonna 1919. Herätteen antoi vuonna 1910 pidetty Edinburghin lähetyskonferenssi. Tämän kokouksen hedelmänä perustettiin Kansainvälinen lähetysneuvosto ja kansallisia lähetysneuvostoja.


Suomen lähetysneuvoston perustajajäseniä ovat Suomen lähetysseura, Israelin Ystävät,  Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys., Suomen Vapaa Lähetys ja Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys. Aluksi toimittiin nimellä Suomen yleinen lähetystoimikunta, joka myöhemmin muutettiin Suomen lähetysneuvostoksi (1922).


Lähetysneuvosto antoi mahdollisuuden kokoontua yhteen lähetystyön näkymien ympärille, kuulla uutisia muun maailman tapahtumista ja konferensseista. Sadan vuoden aikana on ehtinyt tapahtua monia asioita. Sota hiljensi lähetysneuvoston toiminnan. Toisaalta 1900-luku oli lähetystyön vuosisata, joka toi uusia jäseniä neuvostoon.


1960 -luvulla käytiin missiologista keskustelua, joka johti joidenkin järjestöjen etääntymiseen neuvostosta.  Erityisen kuuma kysymys oli suhtautuminen Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) lähetysajatteluun.  1980-luvulla keskusteltiin kansainvälisistä lähetysjärjestöistä.


Nykyisin Suomen lähetysneuvosto on 30 jäsenjärjestön yhteiselin, joka järjestää erilaisia kokoontumisia ja seminaareja yhteisistä teemoista. Erityisesti lähettihuoltoa koskevat asiat ovat olleet aktiivisesti esillä.

Taustaa: Matti Korpiaho, Timo Vasko (Toim.) Kristuksen lähettäminä maailmassa. Suomen lähetysneuvosto 1919-2011. Helsinki 2012: SLN.