lauantai 5. syyskuuta 2015

Rolf Kjoede: Aikamme muutos haastaa hengellisen julistuksenRolf Kjoede tarkasteli luterilaisen herätyskristillisyyden asemaa. Tulkkina Leif Nummela.


Kansanlähetyksen vastuunkantajaretriitissä vieraillut norjalainen Rolf Kjoede tarkasteli 5.9. luterilaisen herätyskristillisyyden asemaa nykypäivän yhteiskunnassa ja kirkossa.

Hän hahmotteli yhdeksi haasteeksi tunnustuksellisuuden ja missionaarisuuden pitämisen yhdessä. Luterilainen tunnustus korostaa voimakkaasti koolla olevaa seurakuntaa. Seurakunta lähettävänä voi jäädä helposti taka-alalle. 

Parhaillaan tapahtuu voimakkaita muutoksia, jotka haastavat hengellisen työn.


Muutoksina hän hahmotteli:

1. Konstantinolainen kausi, jossa kirkko ja yhteiskunta on sidoksissa toisiinsa on takanapäin. Tulevaisuudessa kirkon tulee toimia ilman yhteiskunnan sidonnaisuuksia.

2. Evankeliumia joudutaan viemään eteenpäin maailmassa, joka on monimuotoinen. Emme saa liukua kaiken suhteellistavaan relativismiin. Kirkon tulee olla evankeliumikeskeinen.

3. Sukupolvien välillä on eroja. Nuoret haluavat toimia omalla tavallaan ja vanhempien tulisi osata tukea heitä siinä. Jos tätä ei oteta huomioon, nuoret perheet menetetään. Heillä on huoli lapsista.

4. Ihmiset kaipaavat hengellisiä kokemuksia. On tärkeää, että rukoilemme heidän puolestaan ja että tämä puoli elää jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa.

5. Viestimme tulee olla oikealla tavalla keskustelevaa. Nykyajan viestintä korostaa vuorovaikutusta.

6. Luterilaisten tulee olla avoimia, mutta pitää kiinni omasta identiteetistään.