keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Eri ikäiset tarvitsevat vuorovaikutusta työelämässä


Suomen lähetysneuvoston lähettihuollon työryhmä järjesti lokakuun lopussa teemapäivän Hyvinkäällä ikääntymisen vaikutuksista työelämässä. Seminaarisa alustivat psykologi Pirjo Alajoki ja TM Kristiina Nordman. 

Työelämän muutokset koskettavat työalojen kokeneinta joukkoa. Toisaalta he poistuvat tehtävistään ja heidän mukanaan menee kokemusta ja taitoa.

Seuraavassa tiivistän teemapäivän opetuksia:

1.  Työkyvyn ylläpitäminen tiivistyvät sanoihin: johtaminen, ergonomia ja liikunta.

2. Jokaisen kannattaa jakaa kokemustaan erityisesti nuoremmille.

3. Kokemuksia ja työvaiheita kannattaa kirjata muistiin.

4. Paljon säästyy, jos keskeistä osaamista siirtyy kokeneilta nuoremmille: kertomalla, kirjaamalla ja kuvaamalla.

5. Työssä merkittävää on myös lepo, erityisesti luovassa työssä.

6. Eri ikäisillä on hyvä olla vuorovaikutusta keskenään.