keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Lähetysnäky elää myös verkostoissa  

Kapkaupungissa järjestettiin vuonna 2010 suuri Lausannen liikkeen maailmanevankelioimisen konferenssi.i
Jokin aika sitten keskusteltiin Yhdysvalloissa pidetyistä rukousaamiaisista. Rukousaamiainen ei ole yhden päivän aamupala, johon liittyy rukousta, vaan muutaman päivän tapahtuma erilaisine tilaisuuksineen ja puheineen.  

Lehtitietojen mukaan se näyttää muistuttavan lähetystyön verkostoissa olevia tapahtumia, vaikkapa Lausannen liikkeen suurimpia kokouksia. Niihin osanottajat (n. 3000-4000) tulevat yksilöinä ja eri mailla on kiintiöitä, joiden mukaan väkeä kutsutaan. 

Yhdysvalloissa korostetaan yksilöä, jota pidetään toiminnan avaimena. Yksilöiden tunteminen on verkostoitumista. Jos on tavannut henkilön jossakin kokouksessa, on helppoa ottaa myöhemmin yhteyttä ja rakentaa luottamusta.

Lausannen liike (per.1974)  on yksi lähetystyön verkostoista. Verkostot kokoavat lähetyksen väkeä yhteisiin kokoontumisiin. Näin jaetaan näkyä, tietoa ja yritetään välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä. Ajankohtainen asia on nuorten johtajien koulutus ja tukeminen. Tätä koskeva tapahtuma järjestettiin jokin aika sitten Indonesiassa. Lausannen liikkeeseen kuuluu myös alaverkostoja, jotka kokoontuvat pienemmällä kokoonpanolla. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism on kokoontunut vuodesta 1980 ja järjestänyt lukuisia alueellisia ja maailmanlaajuisia kokoontumisia. Näissä tarkastellaan lähetystyötä  juutalaislähetyksen  näkökulmasta.
LCJE julkaisee eri puolilla maailmaa järjestettyjen konferenssien uutisia LCJE Bulletin -lehdessä.

Suomessa LCJE:n edustajana toimii Juutalaisevankelioimisen Suomen työryhmä (JUST).torstai 22. helmikuuta 2018

Billy Graham (1918-2018) oli perustamassa Lausannen liikettä
 
Lausannen julistuksen allekirjoitus vuonna 1974, Billy Graham oikealla.


Eilen 21.2. edesmennyt  Billy Graham tunnettiin suurten kokousten evankelistana. Hän kävi Suomessakin suurkokouksissa kaksi kertaa, 1950-luvulla ja viimeksi 1987.


Billy Graham antoi panoksensa maailmanlähetykseen olemalla mukana ja kokoavana hahmona Lausannen liikkeeksi muodostuneessa lähetysverkostossa. Lausannen liike syntyi vuonna 1974 Sveitsissä pidetyssä maailmanlähetyksen kongressissa. Liike halusi koota yhteen niitä tahoja, jotka korostivat evankeliumin julistamista niille, jotka eivät ollleet sitä kuulleet. Liikkeen teologinen perusta on lausuttu Lausannen julistuksessa (Lausanne Covenant).


Liikkeen perustamisen taustalla oli ”lähetystyön kriisi”, joka syntyi toisen maailmansodan jälkeen.  Se kulminoitui Kansainvälisen lähetysneuvoston  sulautumisessa Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN) New Delhin yleiskokouksessa vuonna 1961.  Erityisesti 1960-luvulla koettiin, että lähetystyön identiteetti uhkasi siirtyä pois Raamatun, Jeesuksen Kristuksen  ja hänen antamansa lähetyskäskyn viitoittamsta suunnasta.


1960-luvulla korostettiin yhteiskunnallista vallankumousta ja KMN:n kokouksissa puhalsivat vallankumoukselliset tuulet.Ne jotka eivät tätä hyväksyneet kokivat läheisemmäksi Lausannen liikkeen painotukset, jotka kirjattiin Lausannen julistukseen kesällä 1974. Alussa ei ollut varmaa, millaisen vastakaiun liike saisi. Billy Graham oli  kokoavana persoonana erityisesti alkuvaiheessa ja myöhemminkin.


Hän muisti yksinkertaisesti korostaa lähetystyön hengellisen perustan merkitystä. Esimerkiksi Kapkaupungin kokoukseen lähettämässään tehvehdyksessä hän toivoi, että Lausannen liike pitäisi mielessään evankeliumin julistuksen, Kristus-keskeisyyden ja rukouksen. 

 Oli Jumalan hyvää johdatusta, että lähetysliike sai alkuajan perustajiin voimakkaan evankelistan kutsumuksen omanneen henkilön.

Kuvat: Lausannen liikeken  Kapkaupungin kokouksen 2010 näyttelystä.
Tarra vuoden 1974 kokouksen oheimateiaalia. 
Lausannen liikkeen näyttelyä Kapkaupungin kokouksessa 2010.

 
Tarra perustamiskokouksesta

perjantai 9. helmikuuta 2018

Lähetysneuvoston teemapäivä pohti hyvää vuorovaikutustaTyöpajoissa koottiin kokemuksia teemapäivän aiheista.

Suomen lähetysneuvoston  lähetystyöntekijähuollon työryhmä järjesti Hyvinkään seurakuntakeskuksessa 8.2. teemapäivän, jossa paneuduttiin kotimaan ja lähetysalueiden vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on suurten välimatkojen vuoksi lähetystyössä haasteellista. Vaikeudet korostuvat erilaisissa kriisitilanteissa, joirta tulee vastaan.

Aiheesta alusti Marja Gray, joka puhui lähetystyöntekijän ja työnantajan suhteesta. Hän korosti näiden välisessä keskustelussa kolmea asiaa: luottamusta, kuulluksi tulemista ja arvostusta. Jokaista näistä alueista tulisi osata vahvistaa. 

Marja Grayn mukaan luottamusta on vaikea korjata, jos se menee rikki. Kuulluksi tulemisen kokemus antaa voimaa ja tuo toivoa eteenpäin.

Hän muistutti myös, että jokaisen tulee oppia huolehtimaan itsestään ja omasta jaksamisestaan (self-care).  

Aihetta tarkasteltiin myös työpajoissa, joissa keskusteltiin kriisien hoitamisesta ja  YT-neuvottelujen kokemuksista.
Yhteinen kokemus oli, että vuorovaikutus palautuu keskustelun taitoon, jossa toinen osapuoli tulee kuulluksi ja voi luottaa siihen, että toimitaan niin kuin sovitaan.

Suomen lähetysneuvosto on kahta vuotta vaille 100 vuotias verkosto, jonka teemapäivään osallistui noin 20 osallistujaa ja asiantuntijaa eri jäsenjärjestöistä.